Postmarkt op de schop

Het kabinet wil de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen, om ruimte te scheppen voor meer efficiency en nieuwe initiatieven. Daarmee wil het kabinet post betaalbaar houden voor consumenten.

Het aantal verstuurde brieven is sinds 2009 meer dan gehalveerd van 5 miljard naar minder dan 2,5 miljard. Dit terwijl het aantal verstuurde pakketten juist toeneemt. Op jaarbasis worden inmiddels bijna 400 miljoen pakketten verstuurd. In het komende decennium komen beide markten naar verwachting dicht bij elkaar te liggen.

Prognose post- en pakkettenmakrkt
*De brede bezorgmarkt is in deze figuur gebaseerd op pakketten en bezorgmaaltijden (c) ekz

De minimumeisen voor postbezorging, zoals geregeld in de zogenoemde Universele Postdienst (UPD), blijven ongewijzigd, net als de bescherming van arbeidsvoorwaarden. Maar door de regelgeving flexibeler en technologie neutraal te maken, worden drempels voor samenwerking weggenomen en kan de postbezorging opgaan in een bredere bezorgmarkt. Pakketvervoerders kunnen dan ook post gaan bezorgen.

 

Tagged